yritys_bubble.png

Marianne Nurminen
toimitusjohtaja 

TK-Tiimi

Muovi on materiaali, jonka mahdollisuuksia rajoittaa vain mielikuvitus. Muoviteollisuuden asiantuntija TK-Tiimin tekninen tietotaito, vahva materiaalituntemus sekä uusia uria aukova ajattelu ovat auttaneet asiakkaitamme menestymään lähes 30-vuoden ajan. TK-Tiimi valmistaa korkealaatuisia ruiskuvalumuotteja ja muovituotteita
muun muassa sähkö- ja elektroniikkatarviketeollisuuden, ajoneuvo-, ja urheiluvälinevalmistajien sekä rakennus- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Alan viimeisin teknologia, kuten suurnopeustyöstö, videomittaus ja ruiskuvalulaitteet robotteineen varmistavat, ettei ratkaisuja tarvitse odottaa. TK-Tiimin ajanmukaiset tuotantotilat sijaitsevat Hollolassa. Keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien päässä mahdollistaa nopeat toimitukset sekä pikaiset huollot ja korjaukset.

Muovataan yhdessä ideoista tulevaisuutta.

yritys-1.png yritys-2.png yritys-3.png

TK-Tiimille on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit

Bureau Veritas Certification on 23.1.2018 myöntänyt TK-Työkalutiimi Oy:lle ISO 9001 –laatujärjestelmäsertifikaatin ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatin osoituksena siitä, että toimintamme on johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten mukaista.

Sertifioitu toimintajärjestelmämme on rakennettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisiksi ja se kattaa ruiskuvalumuottien, muovituotteiden ja niiden kokoonpanojen suunnittelun, myynnin, markkinoinnin ja valmistuksen.

Bureau Veritas Certification on auditoinut toimintajärjestelmämme ja myöntänyt TK-Työkalutiimi Oy:lle ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 johtamisjärjestelmä sertifikaatin 23.1.2018. Sertifikaatti on voimassa 22.1.2021 asti.

TK-Tiimin toiminnan tavoitteena on huomioida asiakas kaikissa toiminnoissa toimittamalla hänelle vaatimustenmukaisia ja toimitusvarmoja laatutuotteita ympäristöystävällisesti ja kannattavasti. Yrityksen tavoitteena on toimittaa asiakkaille vain virheettömiä, asiakkaiden, lakien ja sopimusten vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja. Tämä edellyttää kaikilta työntekijöiltä laatutietoisuutta ja vastuuta oman työn jatkuvasta korkeasta laadusta. Toimimme taloudellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti noudattaen toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Toimintamme päämääränä on puhdas ympäristö. Olemme sitoutuneet selvittämään toimintamme ympäristövaikutukset. Toimimme siten, että haitalliset vaikutukset jatkuvasti pienenevät ja ympäristön pilaantuminen ehkäistään. Edistämme kaikissa toiminnoissa mahdollisuuksiemme mukaan jätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä.

http://www.bureauveritas.fi/

ISO-9001-ISO-14001.jpg  BV_ISO9001_ISO14001.gif

Lataa sertifikaatti

EU.jpg

Yrityksellemme on myönnetty yrityksen kehittämisavustusta kokonaisvaltaisten palvelujen laajentamiseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen vuonna 2018. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Yritys on saanut kehittämistukea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaan hankkeeseen. Sorvauskeskus-hanke vuonna 2019 edistää yrityksen kilpailukykyä.